Abdullah baba
(Bakara 200, 201)
- Hac ibadetinizi bitirince, cahiliyye devrinde hacdan sonra, toplanıp atalarınızı andığınız gibi hatta daha da kuvvetli bir anışla Allah'ı zikredin, çünkü insanların kimi: Ey Rabbimiz, bize (nasibimizi) dünyada ver der. O kimsenin ahirette bir nasibi yoktur.

(El-Ankebut 45)
- Muhakkak ki, Allah'ı zikretmek her şeyden daha büyüktür.

(Ahzab 41)
- Ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin, O'nu sabah ve akşam tesbih edin, yüceltin.

(Ahzab 35)
- Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlar varya Allah bunlara bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

(Ra'd 27, 28)
- Bunlar, Allah'a iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikriyle huzura kavuşanlardır.İyice bilin ki ancak Allah'ı zikretmekle kalpler yatışır ve huzur bulur.

(Al-i İmran 191)
- Akıl sahipleri o kimselerdir ki, ayakta iken, otururken ve yatarken (daima) Allah'ı zikrederler; göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve şöyle derler:"Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen batıl şey yaratmadan münezzehsin. Artık bizi cehennem ateşinden koru.

(Ahzab 21)
- Gerçekten Allah'ı, Ahiret gününü arzulayanlar ve Allah'ı çok zikredenler için,size Allah'ın Resulünde (takip edeceğiniz) pek güzel örnek vardır.

(Nur 37)
- Nice adamlar vardır ki, ne bir ticaret nede bir alışveriş, Allah'ı zikretmekten kendilerini alıkoymaz.

(Zümer 22)
- O halde yazıklar olsun o Allah'ın zikrini terk eden kalpleri katılara..Onlar apaçık bir sapıklık içerisindedirler.

(Zuhruf 36)
- Allah'ın zikrini kim umursamazsa, ona bir şeytanı musallat ederiz de, artık o, ondan hiç ayrılmayan bir arkadaş olur.

(Nisa 103)
- (O korkulu zamanda) Namazı kılıp bitirdikten sonra ayakta iken,otururken,yanlarınızın üstüne yatarken hep Allah'ı zikredin.

(Hadid 16)
- İman edenlere vakti gelmedi mi ki, kalpleri Allah'ın zikriyle titremesin.

(Araf 205)
- Sabah ve akşam içinden yalvararak ve korkarak yüksek olmayan hafif bir sesle Allah'ı zikret. Gafillerden olma.

(Enfal 2)
- Gerçek müminler o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri korkarak ürperir, onlara Allah' ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır ve onlar, yalnız Rablerine tevekkül ederler.

(Al-i İmran 41)
- Rabbini de çok zikret ve sabah akşam tesbih et.

(Nisa 142)
- O münafıklar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar; insanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı pek az hatıra getirip zikrederler.

(Maide 91)
- Muhakkak şeytan, şarapta ve kumarda, aranıza düşmanlık ve kin düşürmek, sizi Allah'ı zikretmek ve namaz kılmaktan alıkoymak ister.Artık siz bunlardan sakınmaz mısınız?

(Mücadele 19)
- Şeytan onları hükmü altına almış ve Allah'ın zikrini unutturmuştur. İşte bunlar, şeytanın taraftarıdırlar.

(Cuma 10)
- Namazı kıldıktan sonra, yeryüzüne dağılında Allah'ın fazlından rızık arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz.

(Münafıkîn 9)
- Ey iman edenler,sizi ne mallarınız, ne çocuklarınız, Alllah' ı zikretmekten alıkoymasın. Her kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır.

( Müzzemmil 8)
- Rabbının ismini zikret, her şeyden kesilerek O'na yönel

(Bakara 152)
- O halde siz, beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin de nankörlük yapmayın.

(Bakara 198)
- Aralattan dönüşünüzde Meşari Haramda Allah'ı zikredin.O, sizi nasıl hidayete erdirdiyse sizde O'nu öylece zikredin. Doğrusu siz O'nun hidayetinden önce sapıklık içinde idiniz.

(İnsan 25,26)
- Sabah akşam Rabbını zikret. Gecenin bir kısmında da O'na secde et. Birde geceleyin uzun bir müddet O'nu tesbih et.

(A'la 14,15)
- Kötülüklerden temizlenen, Rabbının ismini zikreden ve namazı kılan, mutlaka kurtulacaktır.

(Hac 34,35)
- Ey Resulüm, itaatkar ve mütavazi olanları Cennetle müjdele. Bunlar o kimselerdir ki, Allah'ın ismi zikredilince kalpleri titrer.

(Cin 19)
- Kim de Rabbi'nin Zikrinden yüz çevirirse, Allah onu şiddeti artan bir azaba sokar.

(Kehf 24)
- Unuttuğun zaman Rabbini zikret.

(Bakara 203)
- Sayılı günlerde (Teşrik günlerinde) Allah'ı zikret.

(Fetih 29)
- Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar, kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları rüku ve secde eder halde Allah'dan rıza ve sevap istediklerini görürsün. Onların alametleri yüzlerindeki secde izleridir. Bu onların tevratta anlatılan vasıflarıdır. İncildeki vasıfları ise, filizini vermiş bir ekin gibidir ki, onu kuvvetlendirmiş, o da ekicilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövde üzerine dikilmiştir. Müminlerin böyle olması da, kafirleri onlara karşı öfkelendirmek içindir. Allah, onlardan, iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vadetmiştir.

(Mü'minin 109,110)
- Mümin kullarımdan bir topluluk vardır ki, onlar; "Ey Rabbimiz, iman ettik artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın." derlerken; Siz onları alaya aldınız. Sizin bu hareketiniz bizi zikretmeyi size unutturdu. Onlara istihza edip gülüyordunuz.