Mehdi Hazretleri

mehdi hz.

Mehdi Ali Resul Hz.

Mehdi Hazretleri

Her kim Mehdi Aleyhisselam'a itaat ederse, Allah’a itaat etmiş, her kim ona karşı çıkarsa, Allah’a karşı çıkmış olur. O gizli bir emre doğru hidayet edeceği için O’nun adı Mehdi’dir. Tevrat’ı ve Allah Teala’nın sair kitaplarını Antakya’daki bir mağaradan çıkaracaktır.

O, yaşamını gizli sürdürecek, bu pek uzun sürecek, gelişi pek uzayacak. Ancak ihlaslı kimseler ortaya çıkışını bekleyeceklerdir.

O size ansızın gelecektir (Kıyametin aniden meydana geleceği gibi Mehdi Aleyhisselam da aniden zuhur edecektir.)

Abdullah Gürbüz Baba (ks) Aziz Hz.leri de bizlere ahir zamanda zuhur edecek olan bu önemli konular hakkında Cenabı Zülcelal Hz.lerinin kendisine bahşetmiş olduğu “ledünni ilmi” ile vuku bulacak hadiselerle ilgili pek çok bilgiler vermiştir:

"Her tarafta gayri ahlaki çöküntü almış başını gidiyor. Manevi değerlerden uzaklaşmış olan nesil anne ve babaları tarafından müdahale edilecek, 'aman çocuklarımız dini unutuyor din elden gidiyor çocuklarımıza İslam bilgiler verilsin' diye o yöne doğru sevk edecekler. Bunun arkasından çok büyük savaşlar olacak ve çok kan dökülecek. Ve nihayetinde İnşallah, Din-i Mübin-i İslam, Mehdi Ali Resul ile şahlanacak."

"Hadis-i şeriflerde bildirilen 'Beni asfar', 'Kafirlere uşaklık eden onların hizmetinde olan' masonlardır."

"Şu anda Mehdi Ali Resul, henüz kendisinin Mehdi Aleyhisselam olduğunu ve maneviyattaki derecesini bilmiyor."

"Allah Teala Hz.leri vakti geldiğinde, onun Mehdi Ali Resul olduğunu inanan, gerçek müminlerin kalbine bildirecektir."

"Biatler Mehdi Ali Resul kendisi istemediği halde yapılacaktır. Bu da bize gösteriyor ki Mehdi Ali Resul kendisini hiçbir zaman mehdi olarak ilan etmeyecektir. İnsanların gelip 'alametler sende bulunuyor' demelerine rağmen o yine de bu görevi kabul etmeyecektir. Çünkü bu görev pek ağır sorumluluk istemektedir..."

"İnsanlara Mehdi Aleyhisselam, şu şahıs desem, kimse inanmaz. Hatta 'Alim' diye bilinen pek çok insan ona karşı gelecek muhalefet edecek.. 'Allah’ın Kitabını kendilerine göre yorumlayarak, O’na delil olarak gösterecekler. O’na karşı Kur'an üzerinde savaşacaklar'..."

"İsrail, Suriye’yi almadıkça Mehdi çıkmayacak. Daha sonra İsrail Hatay’dan vuracak. Orada bulunan Amik Ovası kan gölüne dönecek..."

"Türkler önce Yahudi’den tarafa olacaklar sonra Yahudiler tarafından Müslümanlar tarafına geçecekler. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden insanlar; 'Biz de Yahudi’yi ülkemizden çıkaralım' deyip orada toplanacaklar. Tam bu esnada Yunan Türkiye’yi vuracak. Hatta Boğaz köprülerini ve Marmara'daki büyük sanayi tesislerini hep vuracaklar. Amik Ovasında savaşmaya gelen Türklerden bazıları; Aman İstanbul’u vurmuşlar. İstanbul elden gidiyor. Eyvah! Malımız mülkümüz elden gidiyor deyip savaşı terk edecek. Bir kısım ise kalıp Yahudileri yok etmek için savaşacaklar. Afganistan’dan siyah bayraklılar gelip Mehdi Aleyhisselam'a yardım edecekler."

"Türki devletlerden de Mehdi’ye asker gelecek. İstanbul Mehdi Ali Resul tarafından yeniden fethedilecek. Mehdi Ali Resul döneminde İslam’ın başkenti Konya olacak. Bütün mezhep ve tarikatları bir çatı altında toplayacak..."

"Mehdi Aleyhisselam'ın komutanları başka yerlerden olacak. Yalnız Konya’dan değil, ancak Mehdi Ali Resule yardım etmek için tüm komutanları Konya’da toplanacaklar..."

"Hz. Mehdi uzun bir dönemden sonra Mekke’de Kabe’nin kenarında zuhur edecektir. Peygamber Efendimizin (sav) bayrağı, kılıcı, sancağı ve gömleği ondadır. Melekler vasıtasıyla O’na yardım edilecek, İslam düşmanlarını öldürecek ve zalimlerden intikam alacaktır. Mehdi Ali Resul ilk biatleri Hacer-ül Esved ile Kabe arasında kabul edecektir. O’na ilk biat edenler O’nun ashabı olacaktır. Sayıları 313'tür. Bedir Ehli’nin sayısı kadar... 50'si kadındır. ashabının isimleri ve sayıları belirlenerek kendisine emanet edilmiştir. Allah onları bir Cuma gecesi Mekke’ye toplayacak. O cumanın sabahı hepsi Mescid-ül Haram’da bir araya gelecekler. ... Hatta bazıları yatağında yatarken birden bire Mekke’ye getirilecek... Onlar necip kişilerden, hakimlerden, yönetici ve din bilginlerinden oluşur."

"İlk biatleşmenin ardından Mehdi Ali Resul Şam’a (Dımaşk'a) gelecektir. İsa Aleyhisselamın zuhuru da Şam’da olacak. İsa Aleyhisselam Şam’daki Emeviye Camisine havadan melekler ile inecek. Tekbir sesleri ile “Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe İllallahu vallahü Ekber, Allahu Ekber velillahil hamd” denilirken o anda bütün televizyonlar, radyolar, fişi çekili olsa da, kapalı olsa mucize eseri açılacak, manevi kalbi gırlatlı olanların kalbi açılacak ve onun zuhur edişini seyredecekler... Onun zuhur ettiğini görenler tekbir sedasına yükselecekler. Hemen yönlerini kıbleye çevirecekler, İsa Aleyhisselam Cuma günü inecek ve o arada bulunan Peygamber Efendimizin (sav) torunu Mehdi Ali Resul, İsa Aleyhisselama:

Buyur Cuma namazını kıldır diyecek, bunun üzerine İsa Aleyhisselam:

'Hayır, sen kıldır Hz. Muhammed Mustafa’nın (sav) torunusun, sen kıldır, diyecek. Devamında 'Evet, ben bir zaman Allah Teala Hz.lerinin nebisi olarak vazife yaptım, Fakat şimdi nebi olarak değil, Rasulullah’ın (sav) tellalı olarak geldim. Sen ise O’nun evladısın. Buyur namazı kıldır, diye cevap verecek. Mehdi Ali Resul de 'Allah-ü Ekber' deyip Cuma namazını kıldıracak."

"İsa Aleyhisselam'ın İslam’ın dünyaya hakimiyetinde çok büyük katkıları olacak. Pek çok mucize gösterecek. Bunlardan birisi şudur; Yanında binlerce insanla beraber, Tarsus’ta bulunan ashab-ı Kehf’in yanına gidecek ashab-ı Kehf’e Yeter artık uyuduğunuz haydi kalkın artık, diyecek. Yedi uyuyanları kaldıracak. ... Üzerlerinde o dönemlerden kalma elbiseleri ve ceplerinde hala o dönemin paraları olacak. Yanlarında bulunan köpekleri 'Kıtmir' bile çok farklı bir halde olacak. Profesörler bizzat oraya gelecekler, ashab-ı Kehf’i inceleyecekler. ... Onlar bunca sene uyudukları için görünüşleri de çok farklı olacak. "

"Önce Mehdi Ali Resul’ün en büyük mücadelesi küfrün başı olan fitnenin en büyüğü, Deccal ile olacak. Deccal de şu anda hayattadır ve İsrail vatandaşıdır. O da kendine göre çeşitli istihraçlar (sihir) gösterecek, pek çok insan ona tabi olacak. (Yahudiler ve en çok da kadınlar ona inanacak) Ona yardım edecekler. Allah onun şerrinden bütün Müslümanları muhafaza eylesin."

"Sonra İsa (a.s.) bir mezarın başına gelip; 'Allah’ın izniyle kalk' diyecek. Herkesin bildiği bütün dünyanın tanıdığı bir kişiyi mezarından kaldıracak ve konuşturacak. O dirilen de; 'Evet, Allah birdir Hz. Muhammed (s.a.v.) onun son peygamberidir. Sen de İsa Aleyhisselamsın. Hak din İslam’dır. Biz nefsimize uyduk' diyecek.

Cenabı Zül celal Hazretleri keşifler, kerametler gösterecek. Haller ve tasarruf verecek. Pek çok bilim dalında, insanların irşadı için, kerametler gösterecek. Mesela; Ziraatta bir kurumuş ağacın yanına gelip; Ziraat profesörlerine: Bu ağaç meyve verin mi? Diyecek. Onlar, Hayır, bu ağaç meyve veremez, diyecekler. Bunun üzerine Allah Teala Hz.lerinin izni ile İsa (a.s.): Ya Rabbi! Bunlar ilme tabi olmuşlar, sen her şeye kadirsin, bu ağaçtan meyve ver, diye niyaz edecek. O ağaç derhal meyve verecek. O esnada Mehdi Resul, Hızır (a.s.) ve ashab-ı Kehf de İsa Aleyhisselam’ın yanında hazır bulunacaklar.

Doktorlar: Bu adamın gözü açılmıyor, diyecekler. Hemen İsa Aleyhisselam ile Mehdi Ali Resul anında o hastanın gözünü açacaklar. Doğuştan sakat olan insanları okuyup ayağa kaldıracak. Hangi hastalık varsa sıhhat bulacak. Doktorlar da en sonunda: Aman Ya Rabbi deyip İsa Aleyhisselam ve Mehdi Ali Resule inanacaklar.

Ondan sonra bilim adamlarına, uçak mühendislerine gelip soracaklar: Bu uçak hangi ilimle uçuyor, havada durabilir mi? Bilim adamları: Hayır, uçak havada olduğu yerde duramaz, diyecekler, İsa Aleyhisselam o inançsız olan bilim adamlarını irşat etmek için keramet gösterecek: Ey uçak Allah’ın izniyle dur, diyecek, uçak havada asılı duracak. Mermi atılırken: Ey mermi dur! diyecek, mermi havada asılı kalacak..."

"Allah Teala Hz.leri evliyalarına tekrar tasarruf verecek. Dualarını kabul edecek ve dünyadaki bütün insanlar ilmi yönden, mantıki yönden, inanç yönünden, İslam’ı kabul edecekler."

"Mehdi Resule de Merih (Mars) gezegenindeki cinler yardım edecek. Merih yıldızında suret halinde gözüken cinler var, insan suretinde inip yardım edecekler. Hatta Mehdi Ali Resul gelmeden önce; Amerika Merih yıldızına uzay aracı ile gidecek. Orada bulunan cin taifesinin UFO olarak bilinen kendilerine göre araçları var. Merih gezegenindekiler cin taifesidir. Amerika onların binitlerini (araçlarını) vuracak, ama içindekiler latif oldukları için kaybolacaklar. Orada işleri çok zor olacak..."

"Deccal, Hızır Aleyhisselam'ı öldürecek, İsa Aleyhisselam onu tekrar diriltecek. Dervişlere manen görev verilecek. Mescid-i Aksa'nın altı boşaltılıyor orayı da patlatacaklar. Ancak orayı cin ve ifrit taifesi yaptı. Onlar orayı koruyacaklar, patlayan bombalar, ancak kendilerine zarar verecek.

Savaş anında bir füze düşeceği zaman 'Allah’ın izni ile dur' diyecekler, tekrar geri yerine gönderecekler. 'Barut su olacak'tan kasıt o dönemdeki en ileri teknik savaş aletleri hiçbir varlık göstermeyecektir... Büyük savaşlar ve büyük kerametler olacak; yeryüzünde İslam için büyük çalışmalar yapılacak.

Ülkemizde deprem olacak, birçok il hasar görecek, İzmir yerle bir olacak. Savaşta Türkler yenilecekler onları asyalılar kurtaracak. Medine İsrail tarafından vurulacak. Filistin ve Lübnan'da çok zayiat verilecek, Yec'üc ve Mec'üc denilen kavim Çinlilerdir, çok büyük bela olacaklar."

"Türkiye ve Rusya üç gün işgal edilecek, ABD Müslüman olacak, birçok Avrupa ülkesi Müslüman olacak. Avrupa İslam’a hamile, Türkiye ise Avrupa’ya. İslam’ın gür sedası Avrupa’dan gelecek. Özellikle Almanya ve Hollanda Allah’tan bir mani olmaz ise kesin Müslüman olacak. Avrupa’daki kiliseler zamanı geldiğinde hep cami olacak. Dine saldıran insanlar sıtma tutmuş gibi titreyerek ölecekler. Mehdi Ali Resul dine tefrika sokmuş 100 bin alimin kellesini vuracak."

"Deccal’ın kellesini Topkapı sarayında bulunan Davud Aleyhisselam'ın kılıcı ile Mehdi Ali Resul kesecek. Zira o kılıcı Davud (a.s.) kendisi elleri ile yapmıştır. Ve kılıcın üzerinde İbranice “bu kılıç ile Davud, Callut’tun kellesini kesmiş Mehdi de Deccal’ın kellesini kesecek” yazılıdır. Bu kılıcın üzerinde ki İbranice yazan yazıyı daha sonra Arapçaya çevirip bir levhaya yazmışlardır.

Deccal yeryüzünden kalktıktan sonra, İslam bütün dünyaya hakim olacak. asr-ı Saadet dönemi gibi bir yaşantı başlayacak ve insanlar sevinçten ağlayarak; “Ya Rabbi böyle günler de mi var” diyecekler. Maddi yönden çok bolluk olacak, sadaka verecek fakir bulamayacaklar, ürünler çok olacak bire, yedi yüze kadar mahsul artacak. O günler çok güzel olacak."

"Mehdi Ali Resul zamanında ilim çok ilerleyecek, yıldızlar arası seyahat olacak, araba ve taşıtlar havada uçacak aynı Süleyman Aleyhisselam’ın koltuğu ile havada gittiği gibi...

Dünyada az bir kafir kalacak ve tüm dünyaya Müslümanlar hakim olacak.